Αγωγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά της Apple

0

Αγωγή κατά της Apple άσκησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφορικά με την παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Η Apple κατηγορείται ότι δημιούργησε ολιγοπώλια στην αγορά των e-books, ενώ συνεργάστηκε με τις –επίσης εναγόμενες- εκδοτικές εταιρείες Macmillan, Hachette, HarperCollins, Simon & Schuster για τον προσδιορισμό των τιμών. Τρεις από τους εκδοτικούς οίκους – Hachette, HarperCollins, Simon & Schuster – φαίνεται ότι ήδη έχουν πετύχει εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε στο στόχαστρο την πρακτική των εταιρειών, διότι η μεταξύ τους συνεννόηση για τον καθορισμό των τιμών, είχε σαν αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών και ο ανταγωνισμός στην αγορά των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). «Λόγω της συνεννόησης αυτής, πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές κατέληγαν να πληρώνουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια περισσότερα για κάποιους από τους δημοφιλείς τίτλους», ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής, τόσο οι εκδοτικοί οίκοι, όσο και η ίδια η Apple είχαν κοινό συμφέρον στον καθορισμό των τιμών της αγοράς ηλεκτρονικών βιβλίων. Έτσι, για να πραγματωθεί το κοινό συμφέρον, η Apple διευκόλυνε τις εκδοτικές εταιρείες, εγκαθιστώντας ένα μοντέλο αγοράς, όπου οι εκδότες και όχι οι πωλητές καθόριζαν τις τιμές.
Τον καθορισμό των τιμών στα ηλεκτρονικά βιβλία και το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού εξετάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H Apple και οι εκδοτικές εταιρείες έχουν επικοινωνήσει με την Επιτροπή, προκειμένου να αναλάβουν δεσμεύσεις, ώστε να μην καταλήξει η έρευνα σε δίκη. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τις προτάσεις της Apple και τεσσάρων διεθνών εκδοτικών εταιρειών για την ανάληψη δεσμεύσεων. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι πέντε εταιρείες υποβάλλουν προτάσεις για να ολοκληρωθεί σύντομα η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε τόσο πρώιμο στάδιο», ανακοίνωσε ο Επίτροπος Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια.

 

Σχόλια