Αίτημα ορισμού Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας

0

Άμεση πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ζητά η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, με ανοικτή επιστολή που απέστειλαν οι ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ‘Ερευνας (ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ) προς τον υπουργό Παιδείας κ. Κων. Αρβανιτόπουλο
Οι ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικοί ζητούν τον άμεσο ορισμό Γενικού Γραμματέα, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα το ερευνητικό έργο και να πραγματοποιηθεί η πλήρης απορρόφηση των ερευνητικών κονδυλίων, δεδομένης και των δεινής οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα και μαζί της και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Στη σχετική επιστολή επισημαίνεται, ότι υπάρχουν προγράμματα, των οποίων η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί, η εκταμίευσή τους δεν έχει ακόμη αρχίσει ή δεν έχουν καν προκηρυχθεί, ενώ οι περισσότερες τρέχουσες δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας έχουν ανασταλεί.
Εν όψει των ανωτέρω, οι ομοσπονδίες καλούν την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να προωθούνται με αποτελεσματικότητα στο μέλλον, όλα τα ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.