Αιτήματα για στοιχεία χρηστών που δέχεται ανά έτος από το FBI δημοσίευσε η Google

0

Οι δημοσιευθείσες στατιστικές καλύπτουν την περίοδο 2009-2012 και αναφέρονται στον αριθμό Επιστολών Εθνικής Ασφάλειας (NSL – National Security Letters) που έλαβε, ανά έτος, η Google στο διάστημα αυτό. Οι πληροφορίες προστέθηκαν στην Αναφορά Διαφάνειας (Transparency Report) που έχει ήδη δημοσιευθεί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία δεν έδωσε ακριβή αριθμό των επιστολών που δέχθηκε ανά έτος, αλλά αρκέστηκε στο να τις προσδιορίσει κατά προσέγγιση. Σύμφωνα με ανακοίνωση στο επίσημο μπλογκ της Google αυτό έγινε κατόπιν επιφυλάξεων του FBI και του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι η αποκάλυψη των επακριβών αριθμών μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη στοιχείων για τις εκκρεμείς έρευνες. Για το έτος 2012 ο αριθμός Επιστολών Εθνικής Ασφάλειας που παρέλαβε η Google κυμάνθηκε μεταξύ 0-999.

Οι Επιστολές Εθνικής Ασφάλειας αποτελούν επίσημα αιτήματα που στέλνουν το FBI και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, σε ιστοσελίδες ζητώντας βασικά δεδομένα χρηστών –όνομα, διεύθυνση, διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας- , οι οποίοι εμπλέκονται σε έρευνα για ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Βάσει του νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει, για τις Επιστολές Εθνικής Ασφάλειας δεν απαιτείται δικαστική άδεια, ενώ υπό προϋποθέσεις το FBI μπορεί να απαγορεύσει στην εταιρεία-αποδέκτρια της επιστολής να ενημερώσει τον χρήστη ότι έλαβε τέτοιο αίτημα.

Σχόλια