Αίτηση της Google για κατοχύρωση πατέντας στην αποστολή διαφημίσεων μέσω RSS

0

Η εταιρία Google ισχυρίζεται ότι έχει εφεύρει ένα μοναδικό τρόπο να διανέμει διαδικτυακές διαφημίσεις μέσω των υπηρεσιών RSS (Really Simple Syndication). Οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν ένα νέο τρόπο μετάδοσης ειδήσεων και λοιπών πληροφοριών, όπου η εμφάνιση των δεδομένων γίνεται σε απλοποιημένη μορφή και συνεπώς ταχύτερα, δίχως την ανάγκη προβολής τους μέσα από τις ιστοσελίδες του browser. Η Google με την αίτηση αυτή αποπειράται να πατεντάρει τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω του RSS με επακόλουθο, αν τελικά γίνει δεκτή η αίτηση, να αποκτήσει ένα πολύτιμο και αρκετά κερδοφόρο δικαίωμα. Μεγάλες εταιρίες, όπως η Yahoo, αναμένεται να υποστούν μεγάλο πλήγμα σε περίπτωση που η πατέντα τελικώς κατοχυρωθεί. ;

Σχόλια