Ακόμα πιο φθηνές κλήσεις με κινητό εντός της ΕΕ

0

Νέα μείωση αναμένεται στις κλήσεις από κινητό μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το καλοκαίρι του 2009, η μέγιστη χρέωση για τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας από ένα προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθεί από τα 0,46 ευρώ στα 0,43 ευρώ ανά λεπτό και σταδιακά στα 35 λεπτά (από το 2011).

Οι ταξιδιώτες θα χρεώνονται το πολύ 11 λεπτά ανά γραπτό μήνυμα (sms) που θα αποστέλλουν από το εξωτερικό, αντί για 29 λεπτά που πληρώνουν σήμερα κατά μέσο όρο οι πολίτες της ΕΕ.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Βιομηχανίας αποφάσισε χθες, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, να τροποποιήσει τον κανονισμό του 2007 που διέπει τις κλήσεις κινητών από και προς το εξωτερικό, κάτι που σημαίνει στην πράξη ότι: από την 1η Ιουλίου 2009 οι ταξιδιώτες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληρώνουν το πολύ 0,43 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούν και 0,19 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τις κλήσεις που λαμβάνουν στο εξωτερικό. Από την 1η Ιουλίου 2010 οι ταξιδιώτες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληρώνουν το πολύ 0,39 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούν και 0,15 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τις κλήσεις που λαμβάνουν στο εξωτερικό. Από την 1η Ιουλίου 2011 οι ταξιδιώτες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληρώνουν το πολύ 0,35 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούν και 0,11 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τις κλήσεις που λαμβάνουν στο εξωτερικό. Από την 1η Ιουλίου 2009 οι ταξιδιώτες θα πρέπει να πληρώνουν το πολύ 11 λεπτά (χωρίς ΦΠΑ) ανά γραπτό μήνυμα που αποστέλλουν.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Βιομηχανίας επιθυμεί επίσης να προστατεύσει τους καταναλωτές από τους υψηλούς λογαριασμούς για τη χρήση του διαδικτύου και τη λήψη δεδομένων μέσω του κινητού τους ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό.

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να καθοριστούν ανώτατα όρια για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων (όπως είναι η λήψη δεδομένων και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από κινητά τηλέφωνα), αλλά θεωρούν ότι η χρέωση 1 ευρώ ανά megabyte (που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) είναι υπερβολική.
Προτείνουν αντιθέτως τη χρέωση: από την 1η Ιουλίου 2009: 1 ευρώ ανά megabyte, από την 1η Ιουλίου 2010: 80 λεπτών ανά megabyte και από την 1η Ιουλίου 2011: 50 λεπτών ανά megabyte.

Να σημειωθεί ότι το λόγο θα έχουν τώρα το σύνολο των ευρωβουλευτών, που θα αποφανθεί στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια ολομέλειας του Απριλίου (που θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο), και στη συνέχεια οι υπουργοί του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σχόλια