Άκυρο το ένταλμα έρευνας σε βάρος του ιδρυτή της Megaupload

0

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό αξιολογώντας δυσμενώς την έκδοσή του, χωρίς δηλαδή επαρκή προσδιορισμό των συγκεκριμένων αδικημάτων με τα οποία συνδεόταν η έρευνα. Η νέα εξέλιξη περιπλέκει την υπόθεση, καθώς τίθεται ζήτημα ως προς την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα των αμερικανικών αρχών, τα οποία δεν είναι καθόλου αμελητέα ποσοτικά ή ποιοτικά. Το δικαστήριο πέραν της ακυρότητας έκδοσης του εντάλματος επεσήμανε και την παρανομία της πράξης αντιγραφής αρχείων σκληρών δίσκων από το FBI.

Σχόλια