Ακυρώθηκε πρόστιμο σε στελέχη της εταιρείας “Γερμανός”

0

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε το πρόστιμο των 580.000 ευρώ που είχε επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε διοικητικά στελέχη της εταιρείας “”Γερμανός”” για χειραγώγηση μετοχών.

Στις 7 Μαρτίου του 2008, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμων ύψους 200.000 ευρώ στον Π. Γερμανό, 100.000 ευρώ στους Σ. Μάρρα και Σ. Κόπολα, 80.000 ευρώ στους Γ. Διαμαντή και Α. Παναγιώτου και 20.000 ευρώ στον Ι. Κότσιρα, καθώς “”με τη συναλλακτική τους συμπεριφορά στο διάστημα 15/12/2005 – 23/3/2006 προέβησαν επανειλημμένα σε στήριξη της τιμής της μετοχής Γερμανός ΑΒΕΕ κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στην οποία υπολογίζεται η τιμή κλεισίματος, κατά παράβαση του Ν. 3340/2005″”.

Σχόλια