Αλλαγές και αντιδράσεις για το προσχέδιο οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά με τη διατήρηση των επικοινωνιακών δεδομένων

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε. το σχέδιο οδηγίας για τη διατήρηση των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους. Σε αντίθεση, όμως, με τις ρυθμίσεις που υποστηρίζεται ότι θα ίσχυαν, τελικώς το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων θα είναι, σύμφωνα με την ομάδα European Digital Rights (EDRi), ένα έτος για τα τηλεφωνικά και έξι μήνες για τα διαδικτυακά δεδομένα.
Ήδη αρκετοί επιστήμονες και μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, υποστηρίζουν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι πιθανόν να αναγκάσουν τις εταιρίες να προβαίνουν σε πρακτικές που αντίκειται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Σημειωτέον είναι ότι για να εκδοθεί τελικώς η οδηγία απαιτείται η συναίνεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, αρκετά μέλη του οποίου αμφιβάλουν για τη σκοπιμότητα της θέσπισης μιας τέτοιας οδηγίας.

Σχόλια