Αλλάζει το τοπίο των Τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ

0

Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος της Κομισιόν είναι οι καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες επικοινωνιών για τους Ευρωπαίους πολίτες χρήστες είτε της κινητής τηλεφωνίας, είτε των ευρυζωνικών διαδικτυακών συνδέσεων είτε της καλωδιακής τηλεόρασης.

Η Κομισιόν προτείνει την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες επιλογές χάρη στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ τηλεπικοινωνιακών φορέων εκμετάλλευσης, να υπάρξει προώθηση επενδύσεων σε νέες επικοινωνιακές υποδομές, ιδίως με την ελευθέρωση ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και να καταστούν τα δίκτυα επικοινωνιών περισσότερο αξιόπιστα και ασφαλή, ιδίως σε περιπτώσεις ιών και άλλων προσβολών από τον κυβερνοχώρο.

«Από σήμερα, η ενιαία αγορά χωρίς σύνορα για τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς εκμετάλλευσης και τους καταναλωτές στην Ευρώπη δεν είναι πλέον απλώς ένα όνειρο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο.

Βάσει των προτάσεων της Κομισιόν δρομολογείται η σύσταση μιας νέας ευρωπαϊκής αρχής για την αγορά τηλεπικοινωνιών, η οποία θα υποστηρίζει την Επιτροπή και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τις τηλεπικοινωνίες, εξασφαλίζοντας ότι οι κανόνες της αγοράς και οι κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν τους καταναλωτές θα εφαρμόζονται με συνέπεια, ανεξαρτησία και χωρίς προστατευτισμό στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι προτάσεις της Κομισιόν για να αποκτήσουν ισχύ νόμου πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Σχόλια