Αμερικάνικη εμπορική ένωση εισέπραξε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από συμφωνίες συμβιβασμού σε υποθέσεις πειρατείας

0

Η αμερικάνικη Ένωση Βιομηχανιών Λογισμικού και Πληροφορικής (SIIA), εισέπραξε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τις συμβιβαστικές συμφωνίες που σύναψε τον Δεκέμβριο σε υποθέσεις πειρατείας.

Συγκεκριμένα η Ένωση υπέγραψε έντεκα συμβιβαστικές συμφωνίες με μεγάλες εταιρίες όπως η Petroleum Heat & Power of Stamford, η Preventative Maintenance Company και η Ciberlynx, που διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν πειρατικό λογισμικό στους υπολογιστές των γραφείων τους.

Η SIIA ειδοποίησε εγγράφως τις εταιρίες ότι χρησιμοποιούν λογισμικό που στερείται την άδεια χρήσης, ενώ οι περισσότερες από τις εταιρίες συνεργάστηκαν στις έρευνες που διεξήγαγε η εταιρία, προκειμένου να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης κατά την κατάρτιση των συμβιβαστικών συμφωνιών.

Σχόλια