Αμερικάνικο Δικαστήριο θα κρίνει υπόθεση που αφορά την κατάταξη ιστοσελίδας από την Google

0

Ενώπιον Δικαστηρίου των ΗΠΑ θα κριθεί το ζήτημα κατά πόσο η κατάταξη μίας μικρής εταιρίας σε ουσιαστικά μηδενική θέση στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης της Google, συνιστά δυσφήμιση της εταιρίας.

Συγκεκριμένα η εταιρία KinderStart υποστηρίζει ότι η ξαφνική μετατόπιση της ιστοσελίδας της εταιρίας στην κατηγορία «μηδέν», έχει προκαλέσει σοβαρές ζημίες στην εταιρία.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης θα κριθεί συνακόλουθα κατά πόσο η Google έχει, βάσει της αρχής της ελευθερίας του λόγου, το δικαίωμα να δίνει προτεραιότητα σε ορισμένες ιστοσελίδες σε σχέση με κάποιες άλλες όσον αφορά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης.

Σχόλια