Αμερικανικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό το πρόγραμμα παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών

0

Αμερικάνικο Δικαστήριο έκρινε παράνομη την εφαρμογή του προγράμματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και διέταξε την διακοπή του. Συγκεκριμένα η Δικαστής Anna Diggs Taylor του Δικαστηρίου της Ανατολικής Περιφέρειας του Μίτσιγκαν διέταξε την Υπηρεσία καθώς και όλα τα μέλη της και τα λοιπά πρόσωπα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της να σταματήσουν το λεγόμενο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Τρομοκρατών, που ξεκίνησε με εντολή της Κυβέρνησης Μπους το 2002. Η Δικαστής Taylor έκρινε ότι το πρόγραμμα παραβιάζει την Συνταγματική αρχή της ελευθερίας του λόγου καθώς και τις διατάξεις του Συντάγματος που απαγορεύουν την διεξαγωγή αδικαιολόγητων έρευνών και συλλήψεων προσώπων. Επίσης το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Υπηρεσία παραβίασε την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών και τους κανόνες που αφορούν την αντικασκοπεία. Η Δικαστής Taylor ανέφερε στο κείμενο της απόφασης ότι «το δημόσιο συμφέρον είναι ξεκάθαρο στην υπόθεση αυτή» και ότι «αποτελεί θεμέλιο του Συντάγματος μας». ;

Σχόλια