Αμφιβολίες για τη νομιμότητα των περιορισμών στον διαδικτυακό τζόγο

0

Εν αμφιβόλω τίθεται η νομιμότητα των περιορισμών που εισήγαγε η Σουηδία στην προώθηση υπηρεσιών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που εδράζονται εκτός των συνόρων της. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, παρότι το σουηδικό κράτος νομιμοποιείται να εισαγάγει περιορισμούς στην προώθηση του τζόγου από το εξωτερικό και μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του είδους επί του εδάφους της, δεν μπορεί να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις στην πρώτη περίπτωση. “Αν τα άτομα που προωθούν τον τζόγο από εταιρίες που λειτουργούν εντός της Σουηδίας χωρίς άδεια τιμωρούνται με κυρώσεις λιγότερο αυστηρές από τις αντίστοιχες που επιβάλλονται σε όσους προωθούν τον τζόγο με έδρα άλλα κράτη μέλη, τότε στοιχειοθετείται αδικαιολόγητη διάκριση”, επισημαίνεται στο κείμενο της απόφασης.
Η υπόθεση απασχόλησε το δικαστήριο μετά την επιβολή προστίμων κατά εκδοτών εφημερίδων στη Σουηδία, που φιλοξενούσαν διαφημίσεις ιστοσελίδων τζόγου της αλλοδαπής. Οι εκδότες καταδικάστηκαν να πληρώσουν 6 χιλιάδες ευρώ.
Παρόμοιες, κατά το αντικείμενο, υποθέσεις εκκρεμούν κατά δεκάδες, αναφορικά με τους περιορισμούς που έχουν εισαγάγει σχετικά η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία.
Από την πλευρά της, πάντως, η σουηδική κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο αναφορικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Σχόλια