Αμοιβαία πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων για Γερμανία και Αυστρία

0

Οι γερμανικές και αυστριακές αστυνομικές αρχές έχουν πλέον αμοιβαία πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που τηρεί η κάθε χώρα.

Επί μήνες ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Wolfgang Schauble, ασκεί πιέσεις για την υιοθέτηση αυστηρότερων μέτρων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Από το 2006 μάλιστα οι δύο χώρες ανταλλάσσουν πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων DNA τους, μέτρο που έχει συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και εμπεριέχεται στην Συνθήκη του Προύμ του 2005.

Η Συνθήκη που έχει υπογραφεί από αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ, παρέχει στις αστυνομικές αρχές και τις υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας ενός κράτους-μέλους πρόσβαση σε διάφορες βάσεις δεδομένων που τηρούν τα άλλα κράτη-μέλη.

Η Γερμανία μάλιστα κατά την διάρκεια της προεδρίας της στην ΕΕ, προσπάθησε να ενισχύσει την ενσωμάτωση της Συνθήκης του Προύμ στην νομοθεσία της ΕΕ.

Σχόλια