Ανακοίνωση της ΑΠΔΠΧ για το Google Street View στην Ελλάδα

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαψεύδονται τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα αξιοθέατα της Ελλάδας απουσιάζουν από την διαδικτυακή πλατφόρμα του Google Street View επειδή έχουν απαγορευθεί από την Αρχή.

Συγκεκριμένα, η Αρχή παρέπεμψε στην απόφαση 53/2011 με την οποία είχε κρίνει ότι η λήψη και η επεξεργασία φωτογραφιών δρόμων ελληνικών περιοχών από την εταιρεία Google με το σκοπό της δημιουργίας χαρτών ελληνικών δρόμων και παροχής συναφών υπηρεσιών είναι συμβατή με τον ν. 2472/2007. Στην απόφαση αυτή η Αρχή είχε θέσει κάποιους όρους για την λειτουργία της υπηρεσίας, οι οποίοι ήταν αντίστοιχοι με όρους που έθεσαν οι λοιπές ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Όσον αφορά το ζήτημα της τρισδιάστατης περιήγησης σε ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους μέσω του Street View, στο δελτίο αναφερόταν ότι για μουσεία και παρόμοιους χώρους δεν υπάρχει κατ’ αρχήν αρμοδιότητα της Αρχής, εφόσον δεν αναφέρονται αμέσως ή εμμέσως σε δεδομένα ζώντων προσώπων.

Τέλος, διευκρινίστηκε ότι όχι μόνον δεν έχει απαγορευτεί το Street View από την Αρχή, αλλά και ότι ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα παρόμοιες υπηρεσίες τρισδιάστατης περιήγησης στους δρόμους από άλλες εταιρείες, με τους ίδιους όρους (απόφαση 91/2009).

Σχόλια