Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για τα εικονικά νομίσματα

0

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα εικονικά νομίσματα, όπως είναι για παράδειγμα το Bitcoin, εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εφιστά την προσοχή των καταναλωτών  που συναλλάσσονται στο διαδίκτυο με εικονικά νομίσματα. Η Τράπεζα της Ελλάδος με την  ανακοίνωσή της προειδοποιεί για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της απώλειας χρημάτων και παραπέμπει στην πρόσφατη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) με τίτλο «Προειδοποίηση προς τους καταναλωτές για τα εικονικά νομίσματα».

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16136/EBA_2013_01030000_EL_TRA_eg.pdf