Έρευνα του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τα e-φροντιστήρια

0

Με δεδομένο ότι, τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο της αξιοποίησης του διαδικτύου για την παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων εξ αποστάσεως, καθώς το κόστος είναι σημαντικά περιορισμένο και η πρόσβαση σαφώς ευκολότερη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους καταναλωτές – γονείς και μαθητές – ένα ικανοποιητικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, καλό θα ήταν να τεθεί υπό εξέταση το επίπεδο της επαγγελματικής ακεραιότητας και κατάρτισης των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα και διαπίστωσε ότι από τους 15 συνολικά παρόχους εξ αποστάσεως φροντιστηριακής εκπαίδευσης, κανένας δε διέθετε την από το νόμο προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που χορηγούνται στο κοινό είναι ανεπαρκή, γεγονός που καθιστά δυσχερές το έργο του εντοπισμού και του ελέγχου τους καθώς και της διακρίβωσης της επαγγελματικής κατάρτισης των διδασκόντων.

Με βάση τα ανωτέρω, ο κ. Ζερβέας προτείνει στους γονείς να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να ενημερώνονται σχετικά με τη νομιμότητα της λειτουργίας των ηλεκτρονικών φροντιστηρίων, στα οποία θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους και τους καλεί να προβαίνουν στην υποβολή καταγγελιών γνωστοποιώντας άμεσα στην Αρχή κάθε προβληματική συναλλαγή τους με ηλεκτρονικά φροντιστήρια.

Ενημέρωσε δε για τα πορίσματα της έρευνας του και τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη για διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων και για εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.

Ανακοίνωση [PDF]