Αναστέλλεται η απαγόρευση λειτουργίας των μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων τυχερών παιγνίων

0

Η Ε.Ε.Ε.Π., με απόφασή της, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3366/17.12.2012 [PDF]και μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι «παγώνει» κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων για διεξαγωγή τυχερών παιγνιών μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική επιστολή της, ζητά να λάβει από την ελληνική πλευρά εξηγήσεις για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 98/74, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση όφειλε να της κοινοποιήσει την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, πριν αυτή τεθεί σε ισχύ. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη επιστολή αναγκάζει τα κυβερνητικά στελέχη να αναστείλουν την εφαρμογή της επίμαχης απόφασης και να λάβουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επανεξεταστεί το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

Η Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλει, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου απόφασης με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια». Να επισημανθεί ότι αυτή η εξέλιξη δε σημαίνει ότι θα φραγούν οι ip addresses ούτε ότι θα ασκηθούν διώξεις σε παίκτες που στοιχηματίζουν σε αδειοδοτημένες στην Ευρωπαϊκή Ενωση εταιρείες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε.Ε.Π., με την προηγούμενη απόφασή της [Link], επιχειρούσε να θέσει τέλος στη λειτουργία μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο καθώς, όπως είχε υποστηριχθεί, η δραστηριότητά τους ερχόταν σε αντίθεση με το νόμο και έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον.

Σχόλια