Ανεξάρτητη έρευνα επιβεβαιώνει τις κακές συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια της Apple στην Κίνα

0

Σημαντικά προβλήματα εντόπισαν οι μελετητές της Aμερικανικής Ένωσης Δίκαιης Εργασίας (US Fair Labor Association- FLA), οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί από την Apple με την διενέργεια έρευνας για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια κατασκευής iPad και iPhone στην Κίνα. Κατόπιν των πρόσφατων καταγγελιών η εταιρεία απευθύνθηκε στην Ένωση, με σκοπό την διερεύνηση του ζητήματος.

Στο πόρισμα της έρευνας που δόθηκε στη δημοσιότητα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων στις συνθήκες εργασίες των εργαζομένων της Apple στην Κίνα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε συστηματική παραβίαση του επιτρεπόμενου ωραρίου εργασίας, όπως αυτό ρυθμίζεται από τους κανονισμούς της FLA και το κινεζικό δίκαιο, καθώς και η ύπαρξη κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων λόγω της ύπαρξης μεγάλης ποσότητας σκόνης αλουμινίου στους χώρους εργασίας. Η Ένωση επεσήμανε ακόμη την έλλειψη εμπιστοσύνης των εργαζομένων στις εσωτερικές διαδικασίες επικοινωνίας με το Τμήμα Διασφάλισης Συνθηκών Υγιεινής, καθώς και την ελλιπή συμμετοχή των εργαζομένων σε συνδικαλιστικές ενώσεις για τη διαπραγμάτευση των όρων εργασίας τους.

Η Apple δέχτηκε το πόρισμα και τις συστάσεις της FLA, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται και υποστηρίζει τους στόχους της FLA, προς διασφάλιση καλύτερων όρων παροχής εργασίας για όλους τους εργαζομένους. Επιβεβαίωσε μάλιστα ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί συμφωνίες για την μείωση του ωραρίου εργασίας, την προώθηση της συλλογικής αντιπροσώπευσης των εργαζομένων και την έγκαιρη καταβολή των μισθών τους.

Σχόλια