Ανησυχεί το Ευρωκοινοβούλιο για την συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για μια νέα ιντερνετική συνθήκη

0

Η συνδιάσκεψη των κρατών θα λάβει χώρα μεταξύ 3 και 14 Δεκέμβρη στο Ντουμπάι και θα έχει ως αντικείμενο την συζήτηση μιας νέας διεθνούς συνθήκης για το διαδίκτυο και τις επικοινωνίες.

 Μέλη του Ευρωκοινοβουλίου προώθησαν ψήφισμα με το οποίο καλούν τα κράτη που θα λάβουν μέρος στη συνδιάσκεψη να μην ψηφίσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στους κανονισμούς ITR (International Communications Regulations), καθώς μια τέτοια κίνηση θα έβλαπτε την αρχιτεκτονική του διαδικτύου, τις επιχειρηματικές σχέσεις που έχουν δομηθεί βάσει αυτής και την ίδια την ελευθερία ροής των πληροφοριών. Περαιτέρω, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την άποψη ότι η Ένωση των Ηνωμένων Εθνών ITU (International Telecommunications Union) δεν αποτελεί το καταλληλότερο όργανο για να λειτουργεί ως οργανισμός με ρυθμιστικές αρμοδιότητες σε μια νέα συνθήκη.

Παρόμοιες επικρίσεις κατά της συνδιάσκεψης για μια νέα συνθήκη είχε εξωτερικεύσει και η Google πριν λίγες μέρες. Η εταιρεία είχε επισημάνει ότι οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνονται με διαφάνεια και ταυτόχρονη ενημέρωση των χρηστών, ενώ ξεκίνησε διαδικτυακή πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για την στήριξη του αιτήματος ενός ελεύθερου διαδικτύου.

Σχόλια