Ανταγωνισμός ΕΕ – ΗΠΑ και μέσω των προσωπικών δεδομένων

0

Η τάση των ευρωπαϊκών φορέων διαμόρφωσης πολιτικής στον τομέα των προσωπικών δεδομένων να επιβάλλουν αυστηρότερους ελέγχους σε εταιρείες όπως η Google και το Facebook, στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους στο διαδίκτυο ερμηνεύεται από πολλούς ως εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των αντίστοιχων αμερικανικών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται η ψήφιση νομοθεσίας που θα επιτρέπει στον κάθε χρήστη να γνωρίζει ποιος και πώς διαχειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα, ενώ σε περίπτωση παραβίασης αυτών των κανόνων, εξετάζουν την επιβολή προστίμων που θα φτάνουν έως και στο 5% των ετησίων κερδών μιας εταιρείας ή αλλιώς τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα με τα μέτρα αυτά, ορισμένες κυβερνήσεις των κρατών – μελών της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Φινλανδία ενθαρρύνουν τις εγχώριες εταιρείες να αναπτύσσουν εμπορικές υπηρεσίες e-mail και online αποθήκευσης αρχείων που θα είναι σε συμφωνία με τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν πλεονέκτημα επί ευρωπαϊκού εδάφους έναντι των πανίσχυρων Αμερικανών ανταγωνιστών τους.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς είναι αδιανόητο τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών να καταλήγουν για επεξεργασία σε τρίτες χώρες, χωρίς τη συναίνεσή τους.
 
 

 

Σχόλια