Ανταγωνισμός και πρακτικές διαφήμισης

0

Η Google έχει προβεί στην πρόβλεψη ειδικού αποθεματικού ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να διευθετήσει τα ενδεχόμενα αποτελέσματα έρευνας που διεξάγουν οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις διαφημιστικές πρακτικές της. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει σχετικές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, οι διαφημιστικές πρακτικές
της Google είναι εκτός των πλαισίων του υγιούς ανταγωνισμού.

Σχόλια