Αντιρρήσεις από τους ISP για τα σχεδιαζόμενα μέτρα της Ε.Ε.

0

Εταιρίες ISP και παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκφράζουν τις αμφιβολίες και τις αντιρρήσεις τους ως προς τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την υποχρεωτική διατήρηση αρχείου με τα εξωτερικά στοιχεία της διαδικτυακής και τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η υποχρέωση προτείνεται από την Ε.Ε. να αφορά τη διαφύλαξη των δεδομένων επί ένα χρόνο μετά την εισαγωγή τους στη βάση.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες υποστηρίζουν ότι η εν λόγω πρόταση προβλέπει υπερβολικούς και δυσανάλογους με τον επιδιωκόμενο σκοπό όρους, καθιστώντας την πλήρη εφαρμογή τους πιθανόν αδύνατη.

Σημείο τριβής αποτελεί ο καθορισμός της ενιαύσιας διάρκειας του αρχείου, χρονικό διάστημα το οποίο κρίνεται από τους ISP υπερβολικά μακρύ.

Σχόλια