Αντισυνταγματικός ο νόμος για τον περιορισμό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

0

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αμερικής αρνήθηκε να εφαρμόσει νόμο της Πολιτείας του Ουάσιγκτον που περιόριζε την πώληση βίαιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε ανήλικους με την αιτιολογία ότι τέτοιοι περιορισμοί θίγουν την ελευθερία του λόγου.

Σύμφωνα με το νόμο, όποιος πωλεί ηλεκτρονικά παιχνίδια που περιέχουν βία σε άτομα κάτω των 17, όπως υπάλληλοι καταστημάτων, υποχρεούται να πληρώσει πρόστιμο 500 δολαρίων.

Ο Δικαστής ωστόσο έκρινε ότι ο νόμος αυτός είναι αόριστος και ως εκ τούτου παραβιάζει το Σύνταγμα, καθώς θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα που απορρέουν από την ελευθερία του λόγου.

Ωστόσο ο Δημοκρατικός νομοθέτης – εμπνευστής του συγκεκριμένου νόμου δήλωσε ότι τέτοια παιχνίδια είναι επιβλαβή για τα παιδιά και ότι ενδέχεται στο προσεχές μέλλον να θεσπιστεί νέος σχετικός νόμος. Παράλληλα, σχεδιάζει καμπάνια για την ενημέρωση των γονέων πάνω στις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα παιχνίδια στην ψυχολογία των νέων.
Από την πλευρά τους, οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη δικαστική απόφαση και ότι τα παιχνίδια τυγχάνουν δικαστικής και νομοθετικής προστασίας.