Απαγόρευση δημοσίευσης στο Διαδίκτυο τροποποιήσεων συμβολαίων εταιριών

0

Αμερικάνικο Εφετείο έκρινε ότι οι εταιρίες δεν μπορούν να αλλάζουν τα συμβόλαια τους και να δημοσιεύσουν τις τροποποιήσεις στο Διαδίκτυο, χωρίς να έχουν ειδοποιήσει προηγουμένως τους πελάτες τους.

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε μετά από την κατάθεση ομαδικής αγωγής πελατών της εταιρίας τηλεπικοινωνιών Talk America κατά της εταιρίας, η οποία αργότερα συγχωνεύτηκε με την εταιρία Cavalier Telephone.

Το νομικό ζήτημα που εξέτασε το Εφετείο αφορά τον τρόπο που οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία των πελατών τους, μετά από συγχωνεύσεις με άλλες εταιρίες ή μετά από εξαγορά από άλλη εταιρία.

Οι πελάτες της Talk America δεν ειδοποιήθηκαν ατομικά για την συγχώνευση τη εταιρία με την Cavalier Telephone, η οποία μάλιστα επέφερε και μονομερώς τροποποιήσεις στα συμβόλαια τους.

Αντί αυτού η εταιρία τηλεπικοινωνιών δημοσίευσε το νέο συμβόλαιο στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο.

Το Εφετείο έκρινε ότι αφού ένα συμβόλαιο αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη, το ένα από τα μέρη δεν μπορεί να αλλάξει τους όρους του, χωρίς να εξασφαλίσει την συναίνεση του άλλου.

Σχόλια