Απαγόρευση κατοχύρωσης του app store, ως σήμα

0

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας για την κατοχύρωση του όρου app store, ως εμπορικού σήματος.

Η διαφορά ξεκίνησε όταν το Μητρώο Καταχώρησης Σημάτων απέρριψε τον Μάρτιο την αίτηση της Apple για καταχώρηση του σήματος, με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιείται υπερβολικά περιγραφικός όρος. Στη διαφορά πήρε μέρος και η Microsoft, δηλώνοντας την αντίθεσή της στην κατοχύρωση του σήματος από την Apple.
 
Ο δικαστής θεώρησε ότι εν προκειμένω ο όρος app store δεν επιτελεί τη διακριτική λειτουργία του σήματος στη συνείδηση των καταναλωτών, αλλά ταυτίζεται ως όρος με ένα δίκτυο διανομής μέσω του οποίου πωλούνται διαδικτυακές εφαρμογές.

H απόφαση, παρά το γεγονός ότι δεν εμποδίζει την Apple να χρησιμοποιεί τον όρο app store για τα προϊόντα της, της στερεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε άλλες εταιρείες τη χρήση του στην επικράτεια της Αυστραλίας. Η σχετική νομική διαμάχη εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της εταιρείας να κατοχυρώσει σε παγκόσμιο επίπεδο την αποκλειστική χρήση του όρου app store.

 
 

Σχόλια