ΑΠΔΠΧ: Δήλωση της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) σχετικά με το περιστατικό ασφάλειας στην WhatsApp

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτρέπει τους χρήστες της εφαρμογής WhatsApp να ακολουθήσουν τις συμβουλές που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη δήλωση, την οποία εξέδωσε η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με περιστατικό ασφαλείας στη WhatsApp:

Δήλωση Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (ΕΠΔ) — Περιστατικό ασφάλειας στην WhatsApp – 14 Μαΐου 2019
Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (ΕΠΔ) ενημερώθηκε (Δευτέρα βράδυ 13 Μαΐου 2019) από την WhatsApp Ireland για σοβαρή ευπάθεια ασφάλειας στην εφαρμογή WhatsApp. Η ΕΠΔ κατανοεί ότι η ευπάθεια ενδέχεται να έδωσε τη δυνατότητα σε κακόβουλο χρήστη να εγκαταστήσει μη εγκεκριμένο λογισμικό και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συσκευές που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή WhatsApp.
Προς το παρόν, η WhatsApp δεν έχει ενημερώσει την ΕΠΔ για την υπόθεση βάσει του Άρθρου 33 (Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η WhatsApp διερευνά ακόμη το κατά πόσον έχουν επηρεαστεί τυχόν δεδομένα χρηστών της εφαρμογής WhatsApp εντός ΕΕ ως αποτέλεσμα αυτού του συμβάντος.
Καθώς παραμένει η πιθανότητα κάποιοι χρήστες εντός ΕΕ να έχουν επηρεαστεί και ενόψει της αντιλαμβανόμενης σοβαρότητας του περιστατικού, καλούνται όλοι οι χρήστες της εφαρμογής WhatsApp να διασφαλίσουν ότι έχουν εγκατεστημένη στη συσκευή τους την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής WhatsApp, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του Apple Store ή του Google Play Store.
Η ΕΠΔ συνεργάζεται ενεργά με την WhatsApp Ireland για να προσδιορίσει εάν και σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί δεδομένα χρηστών του WhatsApp εντός ΕΕ.
Για την αναβάθμιση-ενημέρωση στην τελευταία έκδοση του WhatsApp, οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κάτωθι:
Για iPhone
• Aνοίξτε το App Store και επιλέξτε «Ενημερώσεις (updates)».
•Εμφανίζονται όλες οι εκκρεμείς -ενημερώσεις της εφαρμογής.
• Επιλέξτε το «WhatsApp» και «ΕΕνημέρωση».

Για Android
• Ανοίξτε το Play Store και στη συνέχεια επιλέξτε τις 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία.
• Επιλέξτε «Οι εφαρμογές/παιχνίδια μου» από το μενού.
• Επιλέξτε «WhatsApp» και »Ενημέρωση.
*Η δήλωση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά στο https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/dpc-statement-whatsapp-security-incident

Σχόλια