ΑΠΔΠΧ: Απαγόρευση κάμερας στους χώρους εργασίας

0

Με την υπ’ αριθμ. 13/2014 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπογραμμίζει ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση εικονοληπτικών μηχανών στους χώρους εργασίας, εστίασης, αναψυχής, κλπ, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται σε ποιους χώρους εργασίας απαγορεύεται η τοποθέτηση κάμερας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτή μπορεί να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η λειτουργία των εν λόγω μηχανών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιμαστήρια, στις τουαλέτες και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι καταστήματος και δεν είναι προσιτοί στο κοινό. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εικονοληπτικών μηχανών με σκοπό την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας
Αντίθετα, μπορούν να υπάρχουν κάμερες, σε χώρους που βρίσκονται τα ταμεία επιχειρήσεων υπό τον όρο όμως ότι οι κάμερες θα εστιάζουν στο αντικείμενο που προστατεύεται. Επιπλέον τα βίντεο από τις κάμερες θα πρέπει να καταστρέφονται μέσα σε 15 ημέρες, ενώ στο χώρο αυτό, πρέπει να έχουν αναρτηθεί πινακίδες οι οποίες να αναγράφουν ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.

Με την ίδια απόφαση διατάχθηκε η αφαίρεση σχετικών μηχανών  από κατάστημα πιτσαρίας και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της, ενώ παράλληλα τον υποχρέωσε να καταστρέψει το υλικό με τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας είχε εγκαταστήσει τρεις κάμερες στον χώρο παρασκευής και μία στον διάδρομο και όλες οι κάμερες είχαν τη δυνατότητα λήψης ήχου, εστίασης και στρέψης, ενώ υπήρχε και χειριστήριό τους. Στο κατάστημα δεν υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες για την λειτουργία των μηχανών λήψης ενώ η ύπαρξή τους δε δικαιολογούνταν από τη φύση της εργασίας.

Σχόλια