ΑΠΔΠΧ: Παράνομη η διατήρηση αρχείου υγείας μαθητών

0

Παράνομο έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον νέο κανονισμό του Κολλεγίου Αθηνών, που προέβλεπε τη διατήρηση αρχείου υγείας των μαθητών με σκοπό την καταστολή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
Με την υπ΄ αριθμόν 30/2010 απόφασή της, η Αρχή δεν επέτρεψε στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων υγείας των μαθητών για τους σκοπούς της πρόληψης και καταστολής χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
Το Κολλέγιο Αθηνών άλλαξε τον κανονισμό λειτουργίας για το σχολικό έτος 2009-2010 ο οποίος προβλέπει ότι για την πρόληψη και/ή την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών χρήσης (εντός ή εκτός του σχολείου) εξαρτησιογόνων ουσιών από μαθητή, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων έχουν δικαίωμα να ζητούν πάραυτα από τους γονείς του μαθητή ή από τον ασκούντα αντ αυτών την γονική μέριμνά του την άμεση (αυθημερόν και με την παρουσία εκπροσώπου του σχολείου) υποβολή του μαθητή που φέρεται να έχει κάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στις ενδεδειγμένες ιατρικές εξετάσεις – αναλύσεις σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο για την διαπίστωση της χρήσης.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό, τα αποτελέσματα των εξετάσεων – αναλύσεων αυτών θα υποβάλλονται αμέσως από τους γονείς του μαθητή ή από τον ασκούντα αντ αυτών την γονική μέριμνα στις διευθύνσεις των σχολείων που ζήτησαν την διεξαγωγή τους. Τυχόν άρνηση του μαθητή ή των γονέων αυτού ή του ασκούντος αντ αυτών την γονική μέριμνά του να συμμορφωθούν στο άνω αίτημα των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων είναι δυνατόν να οδηγήσει στην απομάκρυνση του εν λόγω μαθητή από το σχολείο μετά από απόφαση της Ολομέλειας του Συλλόγου των διδασκόντων Καθηγητών””.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απεφάνθη σχετικά ότι “”η συλλογή, η αποθήκευση και η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων υγείας των μαθητών για τους σκοπούς της πρόληψης ή/και καταστολής χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως διατυπώνεται στην διάταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνομερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, αντίκειται στο νόμο 2472/1997, και συνεπώς δεν χορηγεί άδεια στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τη σύσταση και τη λειτουργία του αρχείου αυτού””.

Σχόλια