Απόφαση ΑΠΠΔ για την κοινοποίηση ονόματος παρανομήσαντος

0

Η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με απόφαση της ορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανακοίνωση από τις αστυνομικές αρχές του ονόματος εμπλεκομένου σε παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση δεν είναι νόμιμη η ανακοίνωση της σύλληψης του εμπλεκομένου διότι αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία αφού εκφεύγει από το σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όταν μάλιστα δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να ικανοποιούν εγκληματολογική πολιτική.

Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η περίπτωση, κατά την οποία, με την ανακοίνωση του συγκεκριμένου ονόματος επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του σκοπού της επεξεργασίας, δηλαδή η διακρίβωση του εγκλήματος (π.χ. συλλαμβάνεται ύποπτος ανθρωποκτονίας και επιδιώκεται η ανεύρεση και σύλληψη του άμεσου συνεργού του οποίου λοιπά στοιχεία δεν γνωρίζει η αστυνομία, ελπίζει όμως ότι θα ανεύρει με τη συνδρομή τρίτων που τυχόν θα προσδιορίσουν τον άγνωστο συνεργό, διότι γνωρίζουν τον αποκλειστικό συνεργάτη του συλληφθέντος).

Σχόλια