Απόφαση ΔΕΚ για τα δικαιώματα σήματος

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να αντιταχθεί στην μεταπώληση των προϊόντων του γοήτρου από επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαρκείς εκπτώσεις.

Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση που η επιχείρηση που πραγματοποιεί διαρκείς εκπτώσεις προμηθεύθηκε τα προϊόντα από έχοντα άδεια χρήσης του σήματος που ενήργησε κατά παράβαση ρήτρας της σύμβασης παραχώρησης και η παράβαση αυτή προσβάλλει την αίγλη και την εικόνα γοήτρου που προσδίδουν στα προϊόντα αυτά μία αίσθηση πολυτέλειας.

Το 2000, η Dior σύναψε με την Société industrielle lingerie (SIL) σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης εμπορικού σήματος για την κατασκευή και διανομή εσωρούχων υπό το εμπορικό σήμα Christian Dior. Στη σύμβαση διευκρινίζεται ότι για τη διατήρηση της φήμης και του γοήτρου του σήματος Dior, η SIL δεσμεύεται να μην πωλεί τα προϊόντα αυτά μεταξύ άλλων προς επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις με διαρκή έκπτωση μη περιλαμβανόμενες στο δίκτυο επιλεκτικής διανομής χωρίς γραπτή συμφωνία της Dior και ότι ο έχων την άδεια χρήσης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για την τήρηση του κανόνα αυτού από τους διανομείς ή τους λιανεμπόρους του.

Ωστόσο, λόγω οικονομικών δυσχερειών, η SIL πώλησε προϊόντα που έφεραν το σήμα Dior στην εταιρία Copad που πραγματοποιεί πωλήσεις με διαρκή έκπτωση. Εκτιμώντας ότι η μεταπώληση αυτή απαγορευόταν εκ της συμβάσεως, η Dior άσκησε αγωγή κατά της SIL και της Copad για παραποίηση σήματος.

Οι μεταπωλητές προέβαλαν ωστόσο την ανάλωση του δικαιώματος της Dior επί του σήματός της, δεδομένου ότι τα προϊόντα διατέθηκαν στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) με τη συγκατάθεση της Dior.

Το γαλλικό ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, που επιλήφθηκε της υποθέσεως κατόπιν αναιρέσεως, απηύθυνε ερώτημα προς το Δικαστήριο επί της ερμηνείας της οδηγίας 89/104 για τα σήματα , ιδίως για την περίπτωση που ο έχων άδεια χρήσης παραβεί ρήτρα της σύμβασης παραχώρησης που απαγορεύει, για λόγους γοήτρου του σήματος, την πώληση προς επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαρκείς εκπτώσεις, εκτός του δικτύου επιλεκτικής διανομής.

Σχόλια