Απόφαση δικαστηρίου καταδικάζει πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Gateway για απάτη

0

Πέντε χρόνια μετά τις αρχικές κατηγορίες, δικαστική απόφαση καταδίκασε πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της γνωστής εταιρίας Gateway για απάτη, για εκμετάλλευση εταιρικών κερδών και για παραβίαση σχετικών νόμων.

Η Gateway διέκοψε τη συνεργασία της με τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τις αρχές του 2001, οπότε και ζητήθηκε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Τεχνολογιών να μην αποκαλυφθεί το όνομα της εμπλεκόμενης εταιρίας.