Απόφαση της ΑΠΠΔ για τη δυνατότητα πρόσβασης του εργοδότη στους υπολογιστές των εργαζομένων

0

Με την απόφασή υπ’αριθ. 61/2004, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποχρεώνει εργοδότρια εταιρία να μην καταγράφει τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι εργαζόμενοί της και να μην ελέγχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους.

Συγκεκριμένα, ύστερα από αναφορά του Σωματείου Εργαζομένων συγκεκριμένης εταιρίας, καταγγέλθηκε ότι στους προσωπικούς υπολογιστές των εργαζομένων στην εταιρεία είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Virtual Network Computing (VNC), το οποίο επιτρέπει στον εργοδότη, όχι μόνον να βλέπει την οθόνη κάθε εργαζόμενου και να έχει πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους του προσωπικού υπολογιστή του, αλλά και να παίρνει τον έλεγχο και να χειρίζεται τον προσωπικό υπολογιστή του εργαζόμενου μέσω δικτύου (remote control).

Η ΑΠΠΔ, εξετάζοντας την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, μεταξύ άλλων αποφάσισε ότι η εταιρία δεν δικαιούται να προβαίνει σε καταγραφή των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι εργαζόμενοι για στατιστικούς λόγους, ενώ είναι δυνατός ο περιορισμός των ιστοσελίδων που μπορεί να επισκέπτεται ο εργαζόμενος. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, που αφορούν τις κλήσεις και γενικά τις επικοινωνίες (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον χώρο εργασίας, παρά μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την οργάνωση και τον έλεγχο της διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης εργασίας ή του κύκλου εργασιών και ιδίως τον έλεγχο των δαπανών. Τέλος, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τη χρήση του VNC κατά τρόπο σαφή και και κατανοητό, ενώ η χρήση του λογισμικού αυτού από τρίτο πλην του εργαζόμενου χρήστη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής από απόσταση υπηρεσιών υποστήριξης.

Σχόλια