Απόφαση της Αρχής ΠΔΠΧ για απαγόρευση εγκατάστασης βιομετρικού συστήματος στο λιμάνι του Ηρακλείου

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’αριθμ. 127/2012 απόφαση που εξέδωσε, απαγόρευσε την εγκατάσταση βιομετρικού συστήματος στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σκοπός της εφαρμογής αυτής της τεχνολογικής μεθόδου θα ήταν ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου των εργαζομένων στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

Ο Οργανισμός Λ.Η. με αίτηση που κατέθεσε στην Αρχή ζητούσε να του επιτραπεί η εγκατάσταση και η τήρηση αρχείου βιομετρικών δεδομένων. Κάθε εργαζόμενος θα εγγραφόταν στο βιομετρικό σύστημα και με τη μέθοδο της «γεωμετρίας της παλάμης» θα ήταν δυνατή η ταυτοποίηση των υπαλλήλων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΔΠΧ 127/2012

Ο Οργανισμός από την πλευρά του είχε καταστήσει σαφές από την αρχή ότι τα δεδομένα που θα αποθηκεύονταν, θα αφορούσαν αποκλειστικά την τήρηση του ωραρίου και θα συνδέονταν μόνο με το σύστημα υπολογισμού της μισθοδοσίας ενώ θα καταστρέφονταν ανά δίμηνο.

Παρ’ όλα αυτά, η Αρχή αν και αναγνώρισε το έννομο συμφέρον του εργοδότη για έλεγχο της τήρησης του ωραρίου των εργαζομένων, χαρακτήρισε το εν λόγω μέτρο ως επαχθές και δυσανάλογο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό καθώς υπάρχει περιθώριο για λήψη εναλλακτικών και σε κάθε περίπτωση ηπιότερων μέτρων προκειμένου να ελέγχεται η προσέλευση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους χωρίς να παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου.

Σχόλια