Απογοητευτικές οι επιδόσεις της Ελλάδας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

0

Τελευταία μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται η Ελλάδα αναφορικά με την Διαδικτυακή πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης της Κομισιόν για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους κόλπους της ΕΕ. Ειδικότερα, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συναλλαγές με το δημόσιο μέσω του διαδικτύου αγγίζουν το 82%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 48%. Στην έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι τα οφέλη από τη διείσδυση του διαδικτύου στις συναλλαγές με το Δημόσιο είναι πολλαπλά και ενδεικτικά αναφέρει τη σημαντική περικοπή των δαπανών και τη διευκόλυνση των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις πρώτες θέσεις στον συγκεκριμένο τομέα καταλαμβάνουν οι: Αυστρία, Ιρλανδία,Ιταλία, Μάλτα, Σουηδία και Πορτογαλία με 100% ενώ ουραγοί είναι οι: Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία και Σλοβακία.

Σχόλια