Απόρριψη αιτήματος προσωρινής διαταγής για παραβίαση του νόμου περί εμπορικών σημάτων

0

Ο επαρχιακός Δικαστής, Πωλ Γκριούαλ, απεφάνθη ότι η εταιρεία “Choose Energy”, η οποία ασχολείται με την ανεύρεση προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών ενέργειας, δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εταιρεία American Petroleum Institute ακολουθεί αθέμιτη εμπορική πρακτική. Ο νόμος περί εμπορικών σημάτων του 1946 αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση εμπορικού σήματος, αν χρησιμοποιείται για να προκαλέσει σύγχυση στους πιθανούς καταναλωτές της εμπορικής συναλλαγής.

Η εταιρεία “Choose Energy” παρέχει στους καταναλωτές μία online πλατφόρμα, μέσα από την οποία μπορούν να συγκρίνουν τους προμηθευτές υπηρεσιών ενέργειας που είναι διαθέσιμοι. Η χρήση της φράσης “Choose Energy” από την API αφορούσε σε διαφημιστική καμπάνια για την υποστήριξη των υποψηφίων στις ερχόμενες εκλογές, που τάσσονται υπέρ της χρήσης του πετρελαίου και του αερίου ως μορφών ενέργειας.

O Δικαστής Γκριούαλ διαπίστωσε ότι αν και τα σήματα είναι σχεδόν όμοια, ωστόσο είναι αδύνατον να προκληθεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, δεδομένης της έλλειψης ανταγωνισμού μεταξύ των μερών και των υπηρεσιών τους. Επισημαίνει δε, ότι οι δραστηριότητες της “American Petroleum Institute” έχουν ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα και διαφέρουν ουσιωδώς από τις εμπορικές υπηρεσίες που παρέχει η Choose Energy.

Σχόλια