Απορρίφθηκε αγωγή της Τeledome κατά του ΟΤΕ

0

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του απέρριψε ως αόριστους τους ισχυρισμούς της Teledom κατά του ΟΤΕ σχετικά με την υποτιθέμενη ζημιά που προκλήθηκε από της απώλεια 10.572 συνδρομητών, οι οποίοι κατάργησαν την προεπιλογή φορέα επιστρέφοντας στον ΟΤΕ.

Διευκρινίζεται ότι η αγωγή της Teledome είχε βασιστεί στον προγενέστερο κανονισμό παροχής φορέα, ο οποίος αντικαταστάθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). με το νέο κανονισμό, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 17/01/2006, καταργήθηκαν οι ασάφειες που υπήρχαν σχετικά με την προεπιλογή φορέα και δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο.

Σχόλια