Απορρίφθηκε η αγωγή κατά τεχνολογικών εταιρειών για παραβίαση του ανταγωνισμού

0

Η Δικαστής, Lucy Koh έκρινε ότι οι υπάλληλοι της Apple, της Google και άλλων τεχνολογικών εταιρειών που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να αναγνωριστεί ο καταχρηστικός χαρακτήρας μυστικής συμφωνίας των ανωτέρω εταιρειών, θα πρέπει να παρουσιάσουν επαρκέστερα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ο στενός δεσμός και η συνάφεια των υποθέσεων τους ώστε αυτές να μπορούν να μπορούν να εξεταστούν ως ομαδική αγωγή.

Οι υπάλληλοι υποστηρίζουν ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί είχαν συνάψει συμφωνία, με την οποία προβλέπεται απαγόρευση της πρόσληψης εργαζομένου, σε περίπτωση που αυτός είχε κατά το παρελθόν εργαστεί σε κάποια από τις υπόλοιπες εταιρείες. Κάνουν δε, λόγο για συνομωσία των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών και ισχυρίζονται ότι παραβιάζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός καθώς και η κινητικότητα των εργαζομένων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Δικαστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικά μια αντίστοιχη αγωγή να ευδοκιμήσει, εφόσον συνοδεύεται από το αναγκαίο υλικό.

Σχόλια