Απορρίφθηκε προσφυγή της γαλλικής Virgin κατά της Apple

0

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Γαλλίας απέρριψε την προσφυγή της γαλλικής Virgin εναντίον της εταιρίας υπολογιστών Apple κατηγορώντας την για αθέμιτο ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, η γαλλική ιστοσελίδα VirginMega που διαθέτει μουσικά αρχεία προς αποθήκευση, επεδίωκε με την προσφυγή ενώπιον της επιτροπής ανταγωνισμού, να υποχρεώσει την Apple να της αποκαλύψει στοιχεία της ευρεσιτεχνίας της επί της τεχνολογίας DRM, ώστε τα τραγούδια που «κατεβάζει» ο χρήστης από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να είναι συμβατά με το πρόγραμμα πολυμέσων της Apple, iPod. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, καθώς η Virgin έχει έλθει σε παρόμοια συμφωνία με την ανταγωνίστρια της Apple, Microsoft.

Ωστόσο, η γαλλική επιτροπή ανταγωνισμού απέρριψε την προσφυγή κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς της Virgin. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ναι μεν η ασυμβατότητα που υπάρχει στο χώρο της τεχνολογίας ανάμεσα σε προϊόντα λογισμικού διαφορετικών εταιριών αποτελεί μειονέκτημα για τους καταναλωτές, παρ’όλ’αυτά οι διαφορές αυτές δεν εμπίπτουν πάντοτε στο νόμο περί ανταγωνισμού. Η επιτροπή τόνισε, τέλος, ότι στη γαλλική αγορά υπάρχει μεγάλη ποικιλία λογισμικού και προϊόντων που είναι συμβατά με την τεχνολογία της VirginMega, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην τεχνολογία της Apple για το iPod να μην είναι απαραίτητη για την εταιρία.

Σχόλια