Απόρρητο πρόγραμμα της Δίωξης Ναρκωτικών για την καταγραφή της κίνησης στους δρόμους

0

Σύμφωνα με εκθέσεις οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα μυστικό πρόγραμμα παρακολούθησης της κίνησης των οχημάτων σε όλη τη χώρα, μέσω της φωτογράφησης των πινακίδων κυκλοφορίας.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί κάμερες υψηλής τεχνολογίας σε μεγάλες λεωφόρους για να παρακολουθεί το χρόνο, την κατεύθυνση και τη θέση των οχημάτων, ενώ ορισμένες κάμερες είναι δυνατόν να καταγράφουν και τα πρόσωπα των οδηγών και των επιβατών. Το πρόγραμμα εντοπισμού οχημάτων ξεκίνησε το 2008 και εφαρμόστηκε αρχικά στην κίνηση των οχημάτων κοντά στα σύνορα, στο πλαίσιο των μέτρων καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Την επόμενη χρονιά, οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταγραφής της κίνησης, ώστε τα σχετικά δεδομένα να χρησιμοποιούνται πλέον για την παρακολούθηση οχημάτων για την εξιχνίαση και άλλων εγκλημάτων, όπως απαγωγών, δολοφονιών και βιασμών.

Τα δεδομένα που καταγράφονται φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ενώ ο ακριβής αριθμός των καμερών παρακολούθησης που εντάσσονται στο πρόγραμμα παραμένει άγνωστος. Εκπρόσωποι των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνουν ότι αυτές οι πρακτικές διατήρησης βάσης δεδομένων με αναλυτικές πληροφορίες για την τοποθεσία πολιτών που δεν είναι ύποπτοι για εγκλήματα εγείρει πολύ σοβαρά ερωτήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Τέλος, καταγγέλλουν και το γεγονός ότι η χρήση τεχνολογίας τόσο μεγάλης εμβέλειας αναπτύχθηκε με απόλυτη μυστικότητα.

 

Σχόλια