Ήρθησαν τα τελευταία εμπόδια για φθηνότερες τιμές περιαγωγής από την 1η Ιουλίου

0

Οι υπουργοί των 27 κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν επισήμως τους νέους κανόνες για την περιαγωγή στην ΕΕ τους οποίους είχε προτείνει η Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο ( IP/08/1386 ) και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο ( IP/09/620 ).

Οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή στην ΕΕ θα επιφέρουν, από την 1η Ιουλίου, περαιτέρω μείωση έως και κατά 60% στους σχετικούς λογαριασμούς των καταναλωτών – την κατάλληλη δηλαδή χρονική στιγμή σε σχέση με τις θερινές διακοπές.

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή στην ΕΕ εγγυάται ότι οι καταναλωτές δεν θα καταβάλλουν περισσότερο από 0,11 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την αποστολή κειμενικού μηνύματος στην ΕΕ από το εξωτερικό.

Οι καταναλωτές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο, να μεταφορτώνουν ταινίες ή να αποστέλλουν φωτογραφίες από διακοπές με το κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να αντιμετωπίζουν δυσάρεστες εκπλήξεις με «φουσκωμένους» λογαριασμούς στην επιστροφή τους επειδή χρησιμοποίησαν την περιαγωγή το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει επίσης να χρεώνουν τους πελάτες τους ανά δευτερόλεπτο – και όχι ανά λεπτό – μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τους τηλεφωνικούς λογαριασμούς κατά 24%.

Μετά από τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή στην ΕΕ θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Σχόλια