Αργεντινή: Κανονισμός για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής

0

Στις 12 Φεβρουαρίου η αρμόδια αρχή της Αργεντινής εξέδωσε την υπ’αρ. 6/2007 απόφαση που περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της λεγόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής και φέρει την ονομασία “Βάσεις ηλεκτρονικής υπογραφής”.

Η απόφαση για την έκδοση αυτού του κανονισμού εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια να εξαλειφθεί το πρόβλημα της κυριαρχίας των εγγράφων, σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, μέσω της προώθησης της ηλεκτρονικής αυθεντικότητας.

Η υπ’αρ. 6/2007 απόφαση καθιερώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφαλείας που απαιτούνται, το ελάχιστο απαραίτητο περιεχόμενο κάθε υπογραφής, καθώς και άλλες γενικές και ειδικές διευκρινίσεις.