Αριθμός ρεκόρ αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη Βρετανία

0

Ο αντίστοιχος αριθμός το 2011 διαμορφωνόταν στις 11.974, πράγμα που σημαίνει ότι σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 19 τοις εκατό. Μιλώντας στο BBC δικηγόροι πνευματικής ιδιοκτησίας εκτίμησαν ότι στην αύξηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων συνετέλεσαν έμμεσα οι τεχνολογικές διαμάχες μεγάλων εταιρειών –όπως Google, Apple, Samsung- για βιομηχανικά δικαιώματα.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών για δικαιώματα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας βρίσκεται στην κορύφωσή του, οι σχετικές δίκες όμως μπορεί να καθυστερήσουν τις επιχειρήσεις στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Σχόλια