Αριθμός-ρεκόρ στις αιτήσεις ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το 2011

0

Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων ευρεσιτεχνίας σημειώθηκε τη χρονιά που πέρασε στην Ευρώπη, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρηματικοί φορείς είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να καινοτομούν παρά τις διακυμάνσεις της οικονομίας. Συγκεκριμένα, πέρυσι υποβλήθηκαν συνολικά 244.437 αιτήσεις στο Ευρωπαϊκο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που εδρεύει στο Μόναχο (European Patent Office -EPO), δηλαδή 3.7 τοις εκατό περισσότερες σε σχέση με το 2010.

Το Ευρωπαϊκο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δέχεται αιτήσεις από περίπου 38 κράτη που δεσμεύονται από τη Σύμβαση του Μονάχου, ενώ τις επεξεργάζεται στη βάση αυστηρών κριτηρίων, με συνέπεια να γίνονται δεκτές μόνον 4 στις 10. Το 2011, το Γραφείο ενέκρινε περίπου 62.115 αιτήσεις, δηλαδή 6.9 τοις εκατό περισσότερες συγκριτικά με το 2010.

«Οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν στην οικονομική κρίση με πολύ διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την διετία 2008-2009, όταν ο αριθμός των αιτήσεων έπεσε κατακόρυφα. Η οικονομική κρίση παραμένει, όμως η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν αποφασίσει να μην θυσιάσουν τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις έχουν ενστερνιστεί την ιδέα ότι για να αποκτήσουν  πλεονεκτική θέση σε ένα διαρκώς παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η καινοτομία είναι εκ των ουκ άνευ. Και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να γίνει αυτό», σχολίασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Benoit Battistelli.

Αναφορικά με τις συνεχείς διαμάχες των τεχνολογικών γιγάντων για τα δικαιώματα που απορρέουν από διπλώματα ευρεσιτεχνίες και κατοχυρωμένες πατέντες, ο Battistelli παρατήρησε ότι τέτοιου είδους διαφορές πάντα υπήρχαν, απλώς σήμερα εντύπωση προκαλεί το ύψος των χρηματικών ποσών που διακυβεύονται στα δικαστήρια. «Όταν στόχος της επιχείρησης είναι να κυριαρχήσει παγκοσμίως στην αγορά υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων, είναι απολύτως λογικό να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να το πετύχει. Βασικά, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αναδεικνύονται στο υπ’ αριθμό ένα στρατηγικό εργαλείο στο πλαίσιο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων», ανέφερε.
 

Σχόλια