Αρμόδια τα ΚΕΠ για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

0

Δελτίο τύπου εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γνωστοποιώντας την έκδοση απόφασης του Υφυπουργού Παντελή Τζωρτζάκη, με την οποία ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς και διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, προκειμένου πολίτες και επαγγελματίες να χρησιμοποιούν ψηφιακή υπογραφή.

Στην απόφαση ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ως αρμόδια για την παραλαβή των αιτημάτων και την ταυτοποίηση των στοιχείων των φυσικών προσώπων, που επιθυμούν την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού. Νέο στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα να πιστοποιηθούν ως Αρχές Εγγραφής και φορείς που εκπροσωπούν επαγγελματικές ενώσεις, που παρέχεται με στόχο την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Μεταξύ άλλων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) έχουν ήδη οριστεί ως Αρχές Εγγραφής που μπορούν να ταυτοποιούν τα στοιχεία των μελών τους σε όλη την χώρα.

Από τον Ιανουάριο άλλωστε είχαν δοθεί στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής περίπου 500 ψηφιακές υπογραφές μέσω του Δ.Σ.Α. σε δικηγόρους, ώστε να μπορούν να καταθέτουν τα δικόγραφα ηλεκτρονικά. Ομοίως, είχαν δοθεί 500 υπογραφές σε μηχανικούς μέσω του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να καταθέτουν με τον ίδιο τρόπο οικοδομικές άδειας. Το πιλοτικό πρόγραμμα είχε προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον και από τις δύο ειδικότητες.

Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου τονίζεται ότι στόχος είναι να αναπτυχθούν σύντομα εφαρμογές και υπηρεσίες, ώστε να μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή του υπογραφή για πλήθος υπηρεσιών , ακόμη και από το κινητό του. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται επαφές του Υπουργείου με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και άλλους φορείς.
 

 

 

 

Σχόλια