«Σύμφωνο ασφάλειας» για τα παιδικά παιχνίδια

0

Σήμερα υπογράφεται συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαίας επιτρόπου, αρμόδιας για θέματα καταναλωτών, Μεγκλένα Κούνεβα και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και εισαγωγής παιχνιδιών, σε κατάστημα παιχνιδιών κοντά στις Βρυξέλλες.
Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Επιτροπή για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιχνιδιών, στις οποίες επιστρατεύονται όλοι οι συντελεστές του κλάδου των παιχνιδιών.
Τα μέρη που θα υπογράψουν τη συμφωνία εκ μέρους του κλάδου θα συμφωνήσουν να εφαρμόζουν μια σειρά δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιχνιδιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στο τμήμα της αγοράς με τα προϊόντα κατώτερης ποιότητας, στο οποίο εντοπίζονται κατά κύριο λόγο τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια.
Οι προσπάθειες εξασφάλισης της συμμόρφωσης με όλες τις οικείες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας θα γίνουν εντατικότερες στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου και των εισαγωγών.
Θα αναπτυχθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για όλη τη βιομηχανία, στις οποίες θα στηρίζονται τα συστήματα και οι διαδικασίες που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα κατάλληλα πρότυπα.
Τα υπογράφοντα μέρη δεσμεύονται επίσης να καλλιεργήσουν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ενός πολυμερούς φόρουμ των παραγόντων του κλάδου, με σκοπό την προώθηση των συστάσεων που περιέχει το έγγραφο της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού παιχνιδιών». Νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με το φορέα Toy Industries of Europe.
Όπως είπε η επίτροπος: «Τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν μας θυμίζουν για μία ακόμη φορά πόσα νοικοκυριά σε όλη την ΕΕ βασίζονται στη βιομηχανία παιχνιδιών περιμένοντας από αυτήν ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα. Τα παιδιά είναι οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές μας, δεν γίνονται συμβιβασμοί σε θέματα που αφορούν την υγεία τους. Η συμφωνία με τους εισαγωγείς και εμπόρους λιανικής πώλησης παιχνιδιών είναι ένα πολύ θετικό σημάδι της στράτευσης του κλάδου στο θέμα της ασφάλειας των παιχνιδιών και αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος που τέθηκε σε εφαρμογή για την κατοχύρωση της ασφάλειας όλων των παιχνιδιών που πωλούνται στην ΕΕ.»

Σχόλια