Ατομικό δικαίωμα η πρόσβαση στο Διαδίκτυο

0

Αυτό απέδειξαν τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 23.376 ανθρώπων. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει αρνητική στο ενδεχόμενο κάποιο κράτος ή κάποιος οργανισμός να ελέγχει την επισκεψιμότητα και τη μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο, καθώς κάτι τέτοιο θα εγκυμονούσε κινδύνους για παραβίαση σημαντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εκείνο της ελευθερίας του λόγου και της ιδιωτική ζωής.

Η έρευνα της εταιρείας CIGI – Ipsos, που διενεργήθηκε στο διάστημα 7 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2014 και παρουσιάστηκε κατά την έναρξη διήμερου συνεδρίου στην πρωτεύουσα του Καναδά, Οτάβα, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου παγκοσμίως, έδειξε, μεταξύ άλλων, ότι το ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού της Γης, γύρω στα 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, κάνουν εντατική χρήση του ίντερνετ, σε καθημερινή βάση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών, τα δύο τρίτα των χρηστών του διαδικτύου σήμερα ανησυχούν για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής στο διαδίκτυο, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι πριν από ένα μόλις έτος.

Επιπλέον, μεταξύ των τομέων στους οποίους εκδηλώνεται έντονη ανησυχία από τους χρήστες του διαδικτύου, είναι η παράνομη πρόσβαση (hacking) σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς επίσης και η υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, όπως των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των φωτογραφιών, ενώ τέλος, εξίσου υψηλά ποσοστά ανησυχίας παρουσιάζει το φαινόμενο της χρήση των παρανόμως αποκτηθέντων προσωπικών στοιχείων των χρηστών για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη συναίνεση των ενδιαφερομένων.