Αυστηρές κυρώσεις για την πειρατεία στο διαδίκτυο μέσω των δικτύων πανεπιστημίων

0

Κολέγια και πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δε λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την πειρατεία μέσω του ίντερνετ που παρέχουν στους φοιτητές, θα έρχονται αντιμέτωπα στο εξής με πολύ αυστηρές κυρώσεις. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που τίθεται σε ισχύ στις ΗΠΑ, η μη εκπόνηση αποτελεσματικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διακοπή χρηματοδότησης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Από την πλευρά τους τα πανεπιστήμια και κολέγια της χώρας, φαίνεται, παρά τις αρχικές τους ενστάσεις για πιθανή εισβολή στην ιδιωτικότητα των φοιτητών και αναρμοδιότητα λήψης μέτρων, εμφανίζονται ικανοποιημένα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Σχόλια