Αυστηρότερες ποινές για εγκλήματα μέσω διαδικτύου στη Μ. Βρετανία

0

Σύμφωνα με προτάσεις βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος και δηλώσεις εκπροσώπου του υπουργείου εσωτερικών της Μ. Βρετανίας, προωθείται τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ώστε να εναρμοστεί με τις νέες εξελίξεις στο χώρο του internet.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αύξηση από 6 μήνες σε 2 χρόνια του ανώτατου ορίου προβλεπόμενης ποινής για εγκλήματα σχετικά με παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά συστήματα (hacking). Επίσης, προτείνεται η θέσπιση νέας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα καθιστά αξιόποινες τις επιθέσεις πρόκλησης υπερφόρτωσης των διαδικτυακών τόπων.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση των προτάσεων, τα σύγχρονα δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι τέτοιου είδους εγκλήματα δεν είναι πια αποτέλεσμα πράξεων νεαρών χρηστών, αλλά αρκετές φορές οργανωμένες ομάδες απειλούν και προβαίνουν σε τέτοιου είδους επιθέσεις για την αποκόμιση λύτρων.

Σχόλια