Αυστραλία: Δικαστήριο εγκρίνει πατέντα για γονίδιο που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού

0

Το δικαστήριο έκρινε πως μπορεί να επιτραπεί η κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το γονίδιο BRCA1 με το σκεπτικό ότι το γονίδιο δεν είναι φυσικό, αλλά μεσολάβησε ο ανθρώπινος παράγοντας. Αντιρρήσεις για την κατοχύρωση του γονιδίου ως πατέντα είχαν προβληθεί από την οργάνωση “Cancer Voices Australia”. Η ένωση είχε προσφύγει δικαστικά για να πετύχει την ακύρωση της πατέντας που κατοχυρώθηκε υπέρ της εταιρείας Myriad Genetics, με τα επιχειρήματα ότι τα ανθρώπινα γονίδια δεν μπορούν να τύχουν αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ότι μια τέτοια ενέργεια θα έβλαπτε σημαντικά τους καρκινοπαθείς.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας έκρινε την πατέντα υπέρ της Myriad έγκυρη θεωρώντας το εν λόγω γονίδιο προϊόν ανθρώπινης επέμβασης, κατ’ αντιδιαστολή με το φυσικό γενετικό υλικό DNA-RNA που προφανώς δεν επιδέχεται κατοχύρωσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία Myriad Genetics αντιμετωπίζει αντίστοιχες νομικές κινήσεις και στις ΗΠΑ, όπου εναντίον της για την πατέντα του γονιδίου BRCA1 έχουν στραφεί οι ενώσεις ACLU (American Civil Liberties Union) και Public Patent Foundation.

Σχόλια